Bộ chính trị C S Việt Nam dùng bọn não chó Việt Vision và team bò đỏ để kích động thù hằn dân tộc

14977 days ago


Published on September 12, 2017
Uploaded By: Channel VNCH TV

Bộ chính trị C S Việt Nam dùng bọn não chó Việt Vision và team bò đỏ để kích động thù hằn dân tộc
https://youtu.be/9o9Ia7Nz7KA
Các bạn bấm đăng ký để cập nhật những tin tức mới về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam

Video mới nhất xem tại đây:

https://goo.gl/lnRPkb